עו"ד פלילי

We're fighting for you

אנו נלחמים עבורך!​

העתקת מידע עו”ד פלילי

העתקת מידע עו”ד פלילי

העתקת מידע

העתקת מידע הינה אחת הסוגיות המורכבות להוכחה משפטית, באם מדובר בתחום העתקת מידע חסוי או העתקת מידע פלילי שהינם בתחום עיסוקינו כמשרד עו”ד תחת הכותרת העתקת מידע עו”ד פלילי. ובכל מקרה מדובר בנושא נרחב המכונה זכויות יוצרים.

הפרת זכויות יוצרים

מהן זכויות יוצרים וכיצד הנושא קשור לדין הפלילי? בעיקרון הדין הפלילי עוסק בתחום החברתי, כלומר, מה הן התנהגויות חברתיות שאינן חוקיות ואף שליליות. מערכת המשפט בישראל קבעה מעשים חברתיים שליליים כעבירה פלילית בתחומי האלימות (רצח, הריגה, תקיפה, חבלה ואונס) ובתחום עבירת רכוש (גנבה, שוד וכד’).

כמו במדינות רבות אחרות בעולם, גם בישראל קבעה מערכת המשפט כי הפרת זכויות יוצרים הינה בתחום הדין הפלילי. העונש המירבי במקרה זה, הינו עד חמש שנות מאסר.

כאמור, נושא זכויות היוצרים הינו מורכב מאוד, בין היתר מאחר וצריך להגדיר תחילה תחת זכויות היצורים מה היא יצירה, נושא מופשט וסובייקטיבי לכשעצמו והאם היא עונה להגדרה של אומנות, מדע, תרבות, טכנולוגיה או אדריכלות?

ברגע שהוגדרה היצירה, ניתן לסמנה באות C או לכתוב “כל הזכויות שמורות” אך כמו במדינות רבות גם בישראל אין הכרח לסמנה ולעיתים אף קשה מאוד לסמנה. מאחר וכך, סוגיות כמו העתקת מידע פליל או העתקת מידע חסוי עשויה להיות מורכבת וקשה לייצוג ולכן רצוי בנושא זה של העתקת מידע עו”ד פלילי יבחן וייעץ בהתאם.

הגנה על זכויות יוצרים

בבסיס ההגנה על זכויות יוצרים היא הגנה מפני שימוש במידע והפקת רווח או הנאה ממנו (יצירה). לעומת זאת, לא ניתן יהיה להגן על רעיון, מושג מתמטי, עובדה או נתון. מכיוון שכך, גם זאת ניתן יהיה, ככל הנראה לפתור על ידי הגנה על דרך הביטוי של הרעיון הייחודי תוך כדי שימוש במיזוג בין הרעיון לדרך ביטויו.

לדרך הביטוי ולמורכבות הנושא, יתווסף הקשר החד ערכי והמיוחד בין יוצר הרעיון לרעיון עצמו הקרוי זכות מוסרית. פרט לתוכנות מחשב, ככל הנראה את רוב היצירות ניתן יהיה לקשר בין היוצר לרעיון הייחודי. גם בסוגיה של העתקת מידע, נכנס עניין הזכות המוסרית ומאפשר לרשימות ולקטים המוגדרים תחת “יצירה ספרותית” – עצם איגוד ועריכת מידע על ידי היוצר, הושקעה עבודה ומאמץ ליצירת המידע. ברגע שהמידע מצולם הוא מהווה העתקה והפרה של זכויות היוצרים גם כן.