עו"ד פלילי

We're fighting for you

אנו נלחמים עבורך!​

סחר בסמים עו”ד

סחר בסמים עו”ד

ייעוץ משפטי פלילי – אישום סחר בסמים

האם חוק הקנאביס שעלה בכנסת בחודשים האחרונים ימנע אישום פלילי?

מהי רפורמת הקנאביס וחוק הקנאביס כפי שהוצע בהמשך?

בחודש מרץ 2017 אישרה ממשלת ישראל רפורמה בעקבות וועדה מיוחדת אשר המליצה לשינוי מדיניות שימוש בקנאביס. מטרת וועדה זו, בהשתתפות נציגי המשטרה, משרד לביטחון פנים ומשרד הבריאות הייתה בשני תחומים:

א.      אי הפללת משתמשי קנאביס.

ב.      מתן תוקף חוקי מלא לשימוש בקנאביס.

הרפורמה שאושרה במרץ 2017 איננה נותנת תוקף חוקי מלא לשימוש בקנאביס ועדיין תהיה בלתי חוקית, אך תהיה מחוץ לדין הפלילי. בהמלצת המשטרה, משתמשים בקנאביס במרחב הפרטי שיתפסו לראשונה לא יטופלו בהיבט הפלילי ויוזהרו. שימו לב, שעדיין, סחר בסמים עו”ד מומחה בתחום מחייב יעוץ בתחום הקנאביס.

במהלך אמצע שנת 2019 הובילה הממשלה תהליך לשינוי השימוש בקנאביס רפואי וכמו כן, חקיקה לייבוא וסחר של הקנאביס הרפואי. עד שלא יסתיים תהליך חקיקה זה בתחום סחר בסמים עו”ד פלילי רצוי שיהיה בתמונה.

בתחילת שנת 2021 הממשלה החלה בתהליך מחיקת רישומים פליליים על אחזקה ושימוש אישי של קנאביס, בתוך כך היה ניסיון להתאים מודל בו תהיה מכירה מפוקחת של הרשויות על שימוש ומכירת קנאביס. אך החוק כפי שהועלה ביולי 2021  נפל:

חוק אי הפללה ומתן תוקף חוקי לשימוש בקנאביס: בשלב ראשון יתאפשר שימוש של עד 50 גרם לצריכה אישית (להזכיר, אחזקה מעל 5 גרם עד כה הינה סחר בסמים קשים). ועדיין, המכירה והסחר יהיו בלתי חוקיים לבלתי מורשים. כמו בתחום עישון הסיגריות, כך גם עישון בקנאביס במקומות ציבוריים יאסר. לאדם שיש רישום פלילי בשל אחזקת סם הקנאביס, יוכל לפנות למשרד המשפטים ולבטלו. מכאן, על מנת לאפשר מתן תוקף חוקי מלא למסחר (על פי מתווה של 50 גרם למשתמש מעל גיל 21) יגובש חוק בכנסת.

כאמור, והדרך עוד ארוכה, על פי התכנון באם הצעת החוק לא הייתה נופלת ביולי 2021  במהלך של שנה עד שנתיים היה מתבצע תהליך של פתיחת שוק הקנאביס, מתן היתרים לגידול, הפצה ומכירה תוך פיתוח תוכנית הסברתית למניעת שימוש והתמכרות בקרב הנוער במדינת ישראל.

הערה: קנאביס הינו סם מסוכן וממכר, ולמרות המאמצים למתן תוקף חוקי לשימוש ומסחר בו, יש לקבל ייעוץ משפטי פלילי אישום סחר בסמים