We're fighting for you

אנו נלחמים עבורך!​

חשודים ונאשמים בעבירה פלילית נמצאים בסד לחץ עצום והרבה פעמים נוטים בשל כך לעשות שגיאות בהתנהלות, שהם עלולים לשלם עליהן מחיר יקר בהמשך הדרך. לכן ההמלצה החד משמעית היא שבכל מקרה של חשד ואפילו הזמנה לחקירה הדבר הראשון שצריך לעשות הוא לפנות לעורך דין שמתמחה במשפט הפלילי, כמו למשל עורך הדין רונן בנדל. על הנקודה הזו שווה להתעכב, כי ייצוג של עורך דין בשלבים הראשונים עשוי להיות בעל השפעה דרמטית ובמקרים רבים עשוי להוביל בהורדת החומרה של כתב האישום ולפעמים אפילו למחיקת האישום כליל.

הכנה לחקירה

כאמור, שלב החקירה הראשונית הוא שלב קריטי. מאחר שהרבה נחקרים מוצאים את עצמם בחקירה בלי שהם מודעים לזכויות שלהם והסיטואציה המלחיצה, ובכן מלחיצה אותם וגורמת להם להתנהל באופן שעשוי לרדוף אותם ולהכריע את ההליך המשפטי. לכן, הכלל הראשון שנובע מזכות אלמנטרית של כל חשוד או אדם שעוכב לחקירה היא להיעזר בליווי וייצוג משפטי. זו זכות אלמנטרית וכלל שתמיד חשוב לשמור עליו בלי קשר לתחושת האשמה והחפות.

 

גם מי שנעצר בטעות ויודע שאין לו שום קשר לחשדות, מומלץ שיתעקש על זכותו להתייעץ עם עורך דין טרם החקירה. החוקרים שמודעים לערך של הייעוץ המשפטי ינסו לעיתים לשכנע את החשוד/נחקר לדלג על הזכות הזו בעילות שונות ומשונות (“לא חבל על הזמן, זה רק משהו טכני”, “למה אתה צריך עורך דין, אתה מרגיש אשם?”).

אל תתפתו, תתעקשו על ייעוץ משפטי שיכין אתכם לחקירה כבר בשלב הזה.

ניהול ההליך המשפטי

במידה והחשדות מבשילות לכתב אישום עורך הדין הפלילי הוא מי שינסה לחלץ אתכם מעונש או לצמצם אותו במהלך ההליך. שני הנתיבים הנפוצים בהם מסתיימים הליכים פליליים הם עסקת הטיעון והמשפט.

עסקת הטיעון היא מנגנון שמאפשר לחשוד להודות בחלק מהחשדות המיוחסים לו תמורת מחיקת חשדות אחרים או הקלה בעונש.

הכלי הזה מאפשר, לעיתים, לעורך דין פלילי מנוסה לסייע גם לנאשמים שהמצג הראייתי כלפיהם חותך ולהפחית משמעותית את הענישה.

הנתיב השני הוא ניהול משפט ועורך דין פלילי שמצטיין בליטיגציה ובקי בפרוצדורה המשפטית יכול גם בשלב המשפט להקשות על התביעה להוכיח את אשמת הנאשם ולעיתים להוביל לזיכוי. גם בשלב הטיעונים לעונש וקביעת גזר הדין עורך דין פלילי מנוסה, כמו למשל רונן בנדל, עשוי לשנות את התמונה.